Transformata fourier și transformata Fourier Digitală

 Definitie și formulă matematică

Transformata Fourier a F(w) a unui semnal f(t), în condiţiile formulei Fourier de inversare (transformata Fourier inversă), se mai numeşte spectru de frecventă al semnalului f(t) pentru orice frecvenţă w (măsurată în Hz) avem:

 
iar fkse numeşte eşantionul spectrului lui x pe frecvenţa k

Digital fourier transformation – DFT:

Modul de calcul al spectrului unui semnal in timp discret x[n], n=0,…,N-1, se bazează pe utilizarea funcţiilor sinsi cos din biblioteca matematică a limbajului C. După ce se aplică formulele prezentate mai jos rezultatul este o mărime complexă, z. 

Ceea ce ne interesează în cazul analizei de frecvență a unui semnal digital este modulul acestui număr complex, având semnificaţia fizica de amplitudine  a semnalului la diferite frecvenţe, practic ne interesează doar P[k].

Practic eu am decupat semnalul sonor folosind o fereastră de tip Hamming, și am calculat spectrul de frecvență pe această bucățică din semnal. Apoi am deplasat fereastra cu câteva sample-uri la dreapta și am repetat procesul:


 Rezultatul analizei de frecvență pentru un singur cuvânt:

Implementare

Clasa DFT_Spectrum de mai jos contine pe lângă metoda de determinare a spectrului (dft) și toate metodele pentru decupare a semnalului acustic, MelScale , convolutie și filtrare :
<br />//------------------------clasa pentru DSP analiza spectrala si compresie-------<br />class DFT_Spectrum<br />{<br />public:<br />  double s[1024];<br />  Complex spec[1024];<br />  double mels[1024];<br />  double cep[1024];<br />  double filtreTriunghiulare[1024][16];<br />  double mas;<br />  double esantioane[80000];<br />  double Window[3000];<br />  double WindowS[1024];<br />  double Convolutia[3000];<br />  //-----------metodele--------------------------------------------<br />  void dft(int ns)<br />  {<br />    double suma_real=0,suma_imag=0,Magnitudine;<br />    int h=0,k=0,j=0;<br />    double re,im;<br />    double c1,c2;<br />    c1=2.0*M_PI/double(ns);<br />    c2=2.0/double(ns);<br />    Complex z;<br />    h=0;<br />    for (k=0; k<ns/2; k++)<br />    {<br />      h++;<br />      suma_real = 0;<br />      suma_imag = 0;<br />      for(j=0; j<ns; j++)<br />      {<br />        suma_real += double(esantioane[j])*cos(double(k)*double(j)*c1);<br />        suma_imag += double(esantioane[j])*sin(double(k)*double(j)*c1);<br />      }<br />      spec[h].real  =c2*double(suma_real);<br />      spec[h].imaginar=c2*double(suma_imag);<br />      Magnitudine   =z.modul(spec[h]);<br />      s[h]      =20.0*log10(1+Magnitudine);<br /><br />    }<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void SetEsant_Double(double Esant[80000],int nr)<br />  {<br />    for(int i=0; i<nr; i++)<br />    {<br />      esantioane[i]=Esant[i];<br />    }<br />  }<br />  //--------------------------------------------------------------<br />  void DCT(int ns)<br />  {<br />    static double suma=0;<br />    static int h=0,k=0,j=0;<br />    static double c1;<br />    c1= M_PI/double(ns);<br />    h=0;<br />    for(k=0; k<1024; k++)<br />    {<br />      h++;<br />      suma = 0;<br />      for(j=0; j<ns; j++)<br />      {<br />        suma+= mels[j]*cos((double(k)-0.5)*double(j)*c1);<br />      }<br />      cep[h]=suma;<br />    }<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void Logaritmare(int n)<br />  {<br />    for(int i=0; i<n; i++)<br />    {<br />      mels[i]=20.0*log10(1 + s[i]);<br />    }<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void GenHamming(int wn)<br />  {<br />    for(int i=0; i<wn-1; i++)<br />      Window[i]=0.54-0.46*cos(2.0*double(i)*1.0/wn*M_PI);<br />  }<br />  //------------------------------------------------------------<br />  void GenRandomSpectrum()<br />  {<br />    randomize();<br />    for(int i=0; i<1024; i++)<br />      s[i]=random(1000)/100.0;<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void GenBlackman(int wn)<br />  {<br />    for(int i=0; i<wn-1; i++)<br />      Window[i]=0.35875-0.48829*cos(2.0*double(i)*1.0/wn*M_PI)<br />           +0.14128*cos(4.0*double(i)*1.0/wn*M_PI)<br />           -0.01168*cos(6.0*double(i)*1.0/wn*M_PI);<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void GenHann(int wn)<br />  {<br />    for(int i=0; i<wn-1; i++)<br />      Window[i]=0.5*(1-cos(2.0*double(i)*1.0/wn*M_PI));<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void GenXHann(int wn)<br />  {<br />    for(int i=0; i<wn-1; i++)<br />    {<br />      if(i<=wn/4-1)<br />        Window[i]=0.5*(1-cos(2.0*double(i)*1.0/(wn/2)*M_PI));<br />      else<br />      {<br />        if((i>=wn/4)&&(i<=3*wn/4-1))<br />          Window[i]=1.0;<br />        if(i>=3*wn/4)<br />          Window[i]=0.5*(1-cos(2.0*double(i)*1.0/(wn/2)*M_PI));<br />      }<br />    }<br />  }<br />  //------------------------------------------------------------<br />  void GenRect(int wn)<br />  {<br />    for(int i=0; i<wn-1; i++)<br />      Window[i]=1.0;<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void GenTriunghi(int wn)<br />  {<br />    int h=0;<br />    for(int i=0; i<wn-1; i++)<br />      if(i<wn/2)<br />      {<br />        Window[i]=double(i)/double(wn);<br />        h++;<br />      }<br />      else<br />      {<br />        Window[i]=double(h)/double(wn);<br />        h--;<br />      }<br />  }<br />  //------------------------------------------------------------------<br />  void GenFiltreTriungiulare(int wn)<br />  {<br />    int h=1,lungime=0,nrFer=0,a32=0,depl=wn;<br />    wn=1;<br />    a32=0;<br />    do<br />    {<br />      h=1;<br />      if(nrFer==0)<br />      {<br />        for(int i=1; i<=depl; i++)<br />        {<br />          filtreTriunghiulare[i][nrFer]=1.0;<br />        }<br />        a32=depl;<br />      }<br />      else<br />      {<br />        wn=wn*2;<br />        for(int i=1; i<=wn; i++)<br />        {<br />          if(i<wn/2)<br />          {<br />            filtreTriunghiulare[i+a32][nrFer]=double(i)/double(wn);<br />            h++;<br />          }<br />          else<br />          {<br />            filtreTriunghiulare[i+a32][nrFer]=double(h)/double(wn);<br />            h--;<br />          }<br />        }<br />      }<br />      if(nrFer==0)<br />      {<br />        a32=depl;<br />        nrFer++;<br />      }<br />      else<br />      {<br />        nrFer++;<br />        a32=wn+depl;<br />      }<br />    }<br />    while(nrFer<11);<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void FiltruTriunghiular(int nrFiltru)<br />  {<br />    for(int i=0; i<512; i++)<br />    {<br />      WindowS[i] = s[i]* filtreTriunghiulare[i][nrFiltru];<br />    }<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void BubbleSort()<br />  {<br />    double aux=0.0;<br />    bool gata;<br />    do<br />    {<br />      gata=true;<br />      for(int i=1; i<1024; i++)<br />        if(WindowS[i+1]>WindowS[i])<br />        {<br />          aux=WindowS[i+1];<br />          WindowS[i+1]=WindowS[i];<br />          WindowS[i]=aux;<br />          gata=false;<br />        }<br />    }<br />    while(gata!=true);<br />  }<br /><br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void Convolutie(int n,int indx)<br />  {<br />    static double s=0;<br />    static double tau=0;<br />    static double tx=0;<br />    for(int tau=0; tau<(n-1); tau++)<br />    {<br />      s=0;<br />      for(int i=0; i<(n-1); i++)<br />      {<br />        tx=tau-i;<br />        if(tx<0)<br />        {<br />          tx=tx+n;<br />        }<br />        s+=esantioane[i+indx]*Window[i];<br /><br />      }<br />      Convolutia[tau]=s;<br />    }<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void PseudoConvolutie(int n,int indx)<br />  {<br />    for(int i=0; i<n-1; i++)<br />    {<br />      Convolutia[i]=0;<br />      Convolutia[i]=esantioane[i+indx]*Window[i];<br /><br />    }<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  void SumConvolutie(int n,int indx)<br />  {<br />    for(int i=0; i<(n-1); i++)<br />    {<br />      Convolutia[i]=esantioane[i+indx]+Window[i];<br /><br />    }<br />  }<br />  //-------------------------------------------------------------<br />  int getMelscale(int numar)<br />  {<br />    //-------compresia MelScale-----<br />    double nr_frecv=2,suma=0,frecventa_prag=1;<br />    int j=0,index=1,indexp=0,h=0;<br />    //am 512 frecvente<br />    do<br />    {<br />      if(frecventa_prag>1000)<br />        nr_frecv=8;<br />      suma=0;<br />      for(int i=1; i<=nr_frecv; i=i+1)<br />      {<br />        suma+=s[i+j+int(nr_frecv)]; //suma a n frecvente              <br />        index=(i+j)/nr_frecv;<br />      }<br />      mels[index]=suma/nr_frecv; //media aritmetica a n frecvente<br />      j=j+nr_frecv;<br />      frecventa_prag = frecventa_prag + 8000.0/(numar);<br />    }<br />    while(j<numar/2);<br />    return index;<br />  }<br /><br />}; 
  

Documentație

An nou fericit !

Pentru întrebari și/sau consultanță tehnică vă stau la dispozitie pe blog sau pe email simedruflorin@automatic-house.ro. O seară/zi plăcută tuturor !

De admin

Articol similar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.