Controlarea unui motor DC folosind Arduino

Azi am meșterit un circuit de control al turației unui motor DC. Cred ca e cel mai simplu circuit bazat pe un tranzistor, o dioda și o rezistenta, toate conectate ca în schema de mai jos. In plus am mai folosit un buton pentru a incrementa viteza de rotație cu 10 unități. In momentul în care butonul nu este apăsat atunci viteza de rotație a motorului va scădea cu 5 unități.
Schema electronica de control:

Montajul folosind placa Arduino

Controlarea unui motor DC folosind Arduino

Montajul folosind placa DIY bazata pe Arduino

Progrămelul de control :


#include "Arduino.h"
/*
Adafruit Arduino - Lesson 13. DC Motor
*/

// Pin 8 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led1 = 8;
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
int motorPin = 3;
int speed = 100;
// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status

void setup() 
{ 
 pinMode(motorPin, OUTPUT);
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led1, OUTPUT);
 //randomSeed(analogRead(0));
 analogWrite(motorPin, speed);
 // initialize the pushbutton pin as an input:
 pinMode(buttonPin, INPUT); 
 // initialize serial communications at 9600 bps:
 Serial.begin(9600);  
} 
void loop() 
{
 // read the state of the pushbutton value:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);

 // check if the pushbutton is pressed.
 // if it is, the buttonState is HIGH:
 if (buttonState == HIGH) {   
  // increase DC motor speed:  
  speed += 10; 
 } 
 else {
  // reduce DC motor speed:  
  speed -= 5; 
 } 
 // print the results to the serial monitor:
 Serial.print("Speed = " );            
 Serial.println(speed); 
 
 if (speed >= 0 && speed <= 255)
 {
  analogWrite(motorPin, speed);
 }
 SetToHigh(led1); //turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
 SetToLow(led1); //turn the LED off by making the voltage LOW 
} 

void SetToHigh(int led)
{
 digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(500); // wait for a second
}
void SetToLow(int led)
{
 digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(500); // wait for a second
}

Documentație

Tutorial inspirat de pe learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-13-dc-motors/.
 

Week-end plăcut tuturor!

De admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.